שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
עונות וליהנות ו', חלק ב'
משומש 1 12.5
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ו'
משומש 1 14.925
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ה'
משומש 1 14.925
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ד'
משומש 1 17.075