שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שבילים ה' פלוס גיאומטריה
משומש 1 8.025
במבט חדש ה'
משומש 1 13.3
מילה טובה מאוד ה – חלק 1 ממ"ד
משומש 1 11.825
מילה טובה מאוד ה – חלק 2 ממ"ד
משומש 1 11.825
משניות בהירות ו'
כמו חדש 1 25