שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 1 15.175
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
גסט אימגן JUST IMAGINE WORKBOOK
משומש 1 10.05
GRAMMAR HELPER 5 גרמר הלפר
משומש 1 15.075