שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
משניות בהירות ג' – לקט משניות
משומש 1 13.5
הלכה לתלמיד ג
משומש 1 9.325
מילה טובה ג' – ספר 2 ממ"ד
משומש 1 12.25
מילה טובה ג' – ספר 1 ממ"ד
משומש 1 12.25
מכניקה ניוטונית א' / עדי רוזן
משומש 1 22.475
מכניקה 5 יח"ל /זינגר
משומש 1 22.475
אלו מציאות / גמרא דקה
משומש 1 4.5