שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
משניות מבוארות קהתי-תענית
משומש 1 5.125
הלכה לתלמיד ה'
משומש 2 26.5
מפות מגלות עולם, חוברת עבודה
משומש 1 5.3
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575