שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
OUR WORLDאוור וורלד ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 12.175
בשבילי אבות: מבחר משניות מתוך פרקי אבות
משומש 1 9.1
מדור לדור
משומש 1 10.6625
משניות בהירות
משומש 1 12.4