שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מתמטיקה משולבת ט' חלק ב' מסלול כחול
משומש 1 19.1875
חוטבים לשון ט' מהדורה חדשה!
משומש 1 14.45
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
גסט אימגן JUST IMAGINE
משומש 1 15.25
גסט אימגן JUST IMAGINE WORKBOOK
משומש 1 10.225
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445