שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה
משומש 1 20.29
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725