שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
צועדים בדרך המילים ד
משומש 1 17.525
במבט חדש ד'
משומש 1 11.9
תנ"ך לכיתה ד' – יהושע שופטים / נויה שגיב
משומש 1 15.6
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ד'
משומש 1 17.075
שמות, ויקרא, במדבר, דברים – עם חברים – מקראה
משומש 1 3.75
תנ"ך רם 5 – שופטים רות
משומש 1 6.3
תנ"ך רם 4 – יהושוע ליסודי
משומש 1 6.3
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65