שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
GRAMMAR WORKSHEETS 2 -גרמר וורקשיט
משומש 1 15.2
מפתחות לאחריות ולמחויבות
משומש 1 13.9
PANORAMA פנורמה ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.8
הבכור לבית אבי / דבורה עומר (הבכור לבית אב"י /עומר דבורה)
משומש 1 17.25
במבט חדש ו' חדש
משומש 1 13.175