שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
במעגלי ההלכה דינים ומבוא מסלול תושב"ע(סגול)
משומש 1 7.5
תקופת הבית השני / משה בר הלל
משומש 1 15.25
יודעים לשון אפשרות ד':הבנה והבעה(בדגש על סיכום ממזג), תחביר ומערכת הצורות
משומש 1 17.775
משומש 1