שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
IMAGINE, STUDENT'S BOOK אימגן ספר
משומש 1 14.275
IMAGINE, WORK BOOK אימגן עבודה
משומש 1 9.1
קפ"ל ט' חלק א' חדש (לבן/סגול)
משומש 1 20.1
הקמצן / מולייר(אהוד מנור צהוב)
משומש 1 16
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
קפ"ל ט' חלק ב'
משומש 1 18.8