שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תנ"ך לחטיבה העליונה/פלורה ויניצקי
משומש 1 23.95
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
מתמטיקה משולבת ט' חלק ב' מסלול כחול
משומש 1 19.1875
מתמטיקה משולבת מסלול כחול לכיתה ט' – חלק א'
משומש 1 21.445
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
משומש 1 14.55
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05
מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
משומש 1 16.7
לדעת היסטוריה – בונים מדינה במזרח התיכון /רכס אייל נווה
משומש 1 11
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית / דוד שחר
משומש 1 11.25
גנטיקה, לכיתות י"א-י"ב
משומש 1 19.025
בשבילי אבות: מבחר משניות מתוך פרקי אבות
משומש 1 9.1
מדעי החומר ז'
משומש 1 9.6
הקמצן מולייר חום
משומש 1 14.75