שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 11.45
TAKE A STANDטייק אסטנד ספר
משומש 1 18.55
מתמטיקה 4 יח"ל חלק ג' שאלון 805 / בני גורן
משומש 1 21.75
להיות אזרחים בישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית (חדש)
משומש 1 12.705
אמונה וגאולה
משומש 1 5.9725
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 8.225
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 7.075
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
משומש 1 7.4
מתמטיקה 804-806 ב' כתה י' / יקואל
משומש 1 14.275
מתמטיקה 4 יח"ל, שאלון 805 / יואל גבע
משומש 1 28.275
משברים ותקומה- כרך ג' השיבה לציון עלייה, התיישבות ועצמאות / הר ברכה
משומש 1 20
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
מילה טובה מאוד ז' – הבנה, הבעה ולשון
משומש 1 13.875
מתמטיקה שאלון 804-806 נספח ב' פונקציות רציונליות / גבע
משומש 1 4.725
מתמטיקה 4-5 יח"ל חלק א', שאלונים 804,806 / בני גורן
משומש 1 22.5