שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל א-ב – רשי ומצודות / עוז והדר
כמו חדש 1 12.715