שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שמואל א-ב – רש"י ומצודות
כמו חדש 1 12.7