שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
השבחה ו' – מידות עשרוניות, קנה-מידה פעולות החשבון – הרחבה
משומש 1 5.125
המציאה על פרק אלו מציאות ב
משומש 1 8.1
COOL קול ספר
משומש 2 25.2
על קצה הלשון המחודש ו'
משומש 1 10.7125
הלכה לתלמיד ו'
משומש 1 13.25