שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הגיאוגרפיה של ארה'ב (חדש)
משומש 1 12
קיצור שולחן ערוך בלום גאנצפריד בינוני
כמו חדש 1 15.5
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 15
פלאי האור והחשמל – ספר
משומש 1 16.25
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג'/ עוזרי ושלו
כמו חדש 1 12.7
מדעי החומר ז'
כמו חדש 1 19.2
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
כמו חדש 1 29.25
ויקרא מקראות גדולות
משומש 1 11.45
מלכים א-ב מקראות גדולות
משומש 1 11.45
ירמיהו מקראות גדולות
משומש 1 11.45
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק א' / עוזרי ושלו
משומש 1 7.375