שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35
טבע הבריאה ה'-ספר
משומש 1 11.25
LIFE CHALLENGES, STUDENT'S BOOK
משומש 1 13.625
טבע הבריאה ד'-ספר
משומש 1 9.5
טבע הבריאה ה'-עבודה
משומש 1 6.5
המציאה על פרק אלו מציאות ב
משומש 1 8.1
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35
יהשוע שופטים – רשי ומצודות / עוז והדר
משומש 1 6.3575