שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35
טבע הבריאה ה'-ספר
משומש 1 11
LIFE CHALLENGES, STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.075
טבע הבריאה ד'-ספר
משומש 1 9.25
טבע הבריאה ה'-עבודה
משומש 1 6.25
המציאה על פרק אלו מציאות ב
משומש 1 8.1
חוטבים לשון ח'
משומש 1 10.35
יהושוע שופטים – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35