שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
טרגט רידינג עבודה 3 Target Reading /רונית ברודר (ורוד)
משומש 1 10.95
MOVE AHEAD מוב אהד STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
CONTRASTS קונטרס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.3
ON TRACK – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, WORKBOOK
משומש 1 11
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
ON TRACK, ALTERNATIVE – FOUNDATION LEVEL, STAGE 3 INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, STUDENT'S BOOK
משומש 1 21.5