שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ניו מוזאיק NEW MOSAIC /דבי פרטוש
משומש 1 14.425
ניו מוזאיק עבודה NEW MOSAIC /דבי פרטוש
כמו חדש 1 17.9
THUMBS UP – FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת, חלק ג'/ עוזרי ושלו
משומש 1 6.35
ואלה תולדות – ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד: הנהגה, חברה ודת / מט"ח
משומש 2 28.6
מדעי החיים ז'
משומש 1 13.7
ESSENTIAL LINKS – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1,STUDENT'S BOOK
משומש 1 15.75
מתמטיקה לכיתה ח', חלק ב', סדרת צמרת / עוזרי ושלו
משומש 1 14.625
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
מדור לדור ג'
משומש 1 10.6825
MOVE AHEAD מוב אהד STUDENT'S BOOK
משומש 1 17
מפות מגלות עולם
משומש 2 17.15
מדעי החיים ח'
משומש 1 13.1
גסט אימגן JUST IMAGINE WORKBOOK
משומש 1 10.05
מדור לדור ב'
משומש 1 9.48
ואלה תולדות – מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים ובתולדות ישראל
משומש 2 40.35
בסביבת הכימיה / בסביבות הכימיה
משומש 1 21.525
גסט טינקינג JUST THINKING /נינה דון
משומש 1 14.725
כימיה-חומר למחשבה י'ב
משומש 1 23.875
MASTER CLASS -מאסטר קלאס ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 14.3
כימיה-חומר למחשבה י"א חדש
משומש 1 23.875
מדור לדור א
משומש 1 10.6625
עלי ספרות
משומש 1 18.7
חורבן וגבורה
משומש 1 18