שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לדעת היסטוריה – טוטליטריות ושואה
משומש 1 11.95
מבט לחלונות מודלים חישוביים (ירוק)
משומש 1 17.25
משומש 1