שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
טבע הבריאה א'
משומש 1 10.25
בין השורות א'
משומש 1 13.5
טבע הבריאה ד'-ספר
משומש 1 9.25
הדקדוק בלשון שלי ד'
משומש 1 7.5