שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אקסם פרקטיס פור מודול C (כחול) EXAM PRACTICE
משומש 1 8.625
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
מפות מגלות עולם, חוברת עבודה
משומש 1 5.3
מילה טובה מאוד ה – חלק 1
משומש 1 11.825
מילה טובה מאוד ה – חלק 2
משומש 1 11.825
משומש 1