שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
שבילים ו' גאומטריה (שבילים ו' גאומטריה (מתאים ל+1 / שבילים ) (ירוק))
משומש 1 7.775