שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מילה טובה ב' – חלק 1
משומש 1 11.25
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625
מילה טובה ב' – חלק 2
משומש 1 11
מילה טובה מאוד ד' – חלק 1
משומש 1 13.5
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65
לחיות יחד בישראל ד' – חוברת פעילות
משומש 1 6.25
מילה טובה מאוד ד' – חלק 2
משומש 1 12.525