שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ובחרת בחיים – ערך חיי אדם בתרבות ישראל
משומש 1 4.985
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק א' אפור
משומש 1 17.845
אפשר גם אחרת לכיתה ט', חלק ב' אפור
משומש 1 20.315