שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תהילים מקראות גדולות
משומש 1 10.85
במדבר מקראות גדולות
משומש 1 10.85
יהושוע שופטים – רש"י ומצודות
משומש 1 6.35
שמואל א-ב מקראות גדולות
משומש 1 10.85