שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
לחיות יחד בישראל – חוברת פעילות ג'
משומש 1 4.625
יגעת ומצאת +תפילת השחר (יגעת ומצאת - תפילת השחר)
משומש 1 15