שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מילה טובה ג' – ספר 1
משומש 1 13.625
שמות ויקרא ללומדים הצעירים-ספר/טליתמן
משומש 1 10.92
חשבון והנדסה מזויות אחרת א'/בן-עמי
משומש 1 7.5
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
מילה טובה ג' – ספר 2
משומש 1 13.625
אני ומשפחתי, אני וחברי
משומש 1 7.75
השבחה מספרים בתחום הרבבה
משומש 1 9
מדע בעידן טכנולוגי
משומש 1 11.8