שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית / דוד שחר
כמו חדש 1 22.5
מסעות בזמן – ממדינת המקדש לעם הספר
משומש 1 8.975
טסטס פור מודול Tests For Module C
משומש 1 7.5
משומש 1