שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ועכשיו כימיה
משומש 1 23.6
במעגלי ההלכה דינים ומבוא מסלול תושב"ע(סגול)
משומש 1 7.5
כימיה-חומר למחשבה י"א חדש
משומש 1 23.875
בסביבת הכימיה / בסביבות הכימיה
משומש 1 21.525
כימיה-חומר למחשבה י'ב
משומש 1 23.875
ארכימדס בגרות במתמטיקה 806 5 יח' (581)-ירוק
משומש 1 16.25
הכנה לבחינות במתמטיקה 5 יח"ל 35807 כתום /א.כהן,מריאן רוזנפלד
משומש 1 17.5
ארכימדס בגרות במתמטיקה 806 5 יח' (581)-ירוק
משומש 1 16.25
807 חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 19.75
807 חלק ב' / גבי יקואל
משומש 1 19.75