שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
גמרות משמחות – ברכות / אין עומדין
משומש 1 13.75
אין עומדין / גמרא דקה
משומש 1 4.5
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
מילון כיס אוקספורד (לבן)
משומש 1 21.75