שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
ממדינת מקדש לעם הספר – לדעת היסטוריה (רכס) /דוד שחר
כמו חדש 1 21
לדעת היסטוריה – הלאומיות בישראל ובעמים -ראשית הדרך א' עד 1920 (כתום)
כמו חדש 1 21