שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.55
הלכה לתלמיד ג
משומש 1 8.4