שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
תנ"ך לחטיבת הביניים – יציאת מצרים ז'
משומש 1 14.875
השבחה ו' – מידות עשרוניות, קנה-מידה פעולות החשבון – הרחבה
משומש 1 5.125
השבחה ו' – מספרים עשרוניים וחקר נתונים
משומש 1 7.375
השבחה ו' – גיאומטריה
משומש 1 9.25
השבחה ו' – שברים פשוטים
משומש 1 8
משניות משמחות מסכת תענית
משומש 1 14.75
מעיין חי לתלמידים 2
משומש 1 9.5