שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ד' ממ"ד
משומש 1 17.075
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65
מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר
משומש 1 16.7
קפיצה לגובה – קפ"ל לכיתה ח', חלק א'
משומש 1 15
מדור לדור א'
משומש 1 10.3525
קפ"ל ט' חלק ב'
משומש 1 18.8
ישראל – האדם והמרחב
משומש 1 12.175
ON TRACK – INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, STUDENT'S BOOK
משומש 1 16.5
קפ"ל ט' חלק א' חדש (לבן/סגול)
משומש 1 20.1
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'
משומש 1 14.95
במבט חדש ד'
משומש 1 11.9
ויקרא
משומש 1 7.5
אבות
משומש 1 4.25
משניות בהירות
משומש 1 12.4