שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
פלאי גוף האדם, חוברת עבודה
משומש 1 3.75
טבע הבריאה ד'-ספר
משומש 1 9.25
מפות מגלות עולם
משומש 2 17.15
פלאי האור והחשמל – ספר
משומש 1 16.25
פלאי החומר-ח'ע
משומש 1 3.75
פלאי האור והחשמל – חוברת
משומש 1 3.75
אינגליש טומרו ENGLISH TOMORROW +תקליטור /פסיה פרנק
משומש 1 13.75
דבר בעיתו ד'- ספר
משומש 1 7
ארצות הים התיכון/קליין
משומש 1 10.75
אירופה ללא גבולות-עבודות
משומש 1 4
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 2 18
הגאוגרפיה של ארצות הברית ספר /זהבה קליין
משומש 1 16.25
גאוגרפיה המפה איזור הים התיכון כיתה ה' – חרדי
משומש 1 9.65
ילדותנו ה' – מקראה
משומש 1 10.75
רש"י קל לקרוא ולהבין עם עבודה /א.קוזי
משומש 1 10
מסלולים ו' ספר גיאומטריה
משומש 1 7.375