שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
יגעת ומצאת – אלו מציאות
משומש 1 13.775
אזרחות במדינת ישראל / דוד שחר
משומש 1 9.05