שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
משברים ותקומה – כרך ב' חורבן וגבורה נאציזם ושואה
משומש 1 17.4
בעלת הארמון מהד' מחודשת /לאה גולדברג(חום)
משומש 1 14.75
תהילה / ש"י עגנון
משומש 1 19.75
יש ילדים זיגזג / דויד גרוסמן
משומש 1 22
בשבילי הטקסט/שרעבי, גנאל
משומש 1 20
סוציולוגיה במעגלי החברה – תרבות
משומש 1 11.55