שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שפה מספרת תרבות, ספר ב'
משומש 2 22.1
חשמל ומגנטיות א'/משה פרידמן
משומש 1 17.25
חשמל ומגנטיות ב'/משה פרידמן
משומש 1 17.25
ערכים במועדם: בעקבות לוח השנה העברי (כולל הרצל אמר)
משומש 2 28.55
מסע אל העבר – קדמה ומהפכות מאות 19-16
משומש 1 15.175
מסע אל העבר – עולמות נפגשים – נוצרים, מוסלמים ויהודים במאות 15-16
משומש 1 14.85
מתמטיקה לכיתה ז', חלק א' / גבי יקואל
משומש 2 14.15
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ב' / גבי יקואל
משומש 2 16.45
מתמטיקה לכיתה ז', חלק ג' / גבי יקואל
משומש 1 7.4
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א' / גבי יקואל
משומש 2 33.35
מתמטיקה לכיתה ח', חלק א' / גבי יקואל
משומש 1 16.675
חוטבים לשון ח'
משומש 2 20.7
שפה מספרת תרבות, ספר א'
משומש 2 16.8
מדעי החומר ח'
משומש 1 11.875
מדעי החיים ח'
משומש 2 26.2
כדור הארץ – סביבה, אדם
משומש 2 34.7