שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
הלכה לתלמיד ה'
משומש 1 13.25
משניות בהירות ה'
משומש 1 12.5
לומדים להצליח – שלב חמישי, לכיתה ה' – חוברת
משומש 1 11.25
מילה טובה מאוד ה – חלק 1
משומש 1 11.825
מילה טובה מאוד ה – חלק 2
משומש 1 11.825
מסביב לים התיכון
משומש 1 9.925
OUR WORLDאוור וורלד ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 12.175