שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
מפות מגלות עולם, חוברת עבודה
משומש 1 5.3
לחיות יחד בישראל ג'
משומש 1 5.725
לחיות יחד בישראל ד'
משומש 1 5.65