שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
דברי ימי הבית השני /א.ב.פרידנר
משומש 1 9
קורות הדורות א' מחורבן בית שני עד תקופת הראשונים /פ.רייסנר
משומש 1 15
קורות הדורות ב'- מתקופת הראשונים בספרד עד גזרות ת"ח-ת"ט/פ. רייזנר
משומש 1 15