שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלון 801 / גבע
משומש 1 20.875
שאלון 804 ו-806 כרך א' / גבע
משומש 1 17.775
THAT'S RIGHT ספר דאטס רייט
משומש 1 22.425
That's Right חוברת עבודה דאטס רייט
משומש 1 11.5