שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלון 804 כרך ג' / יואל גבע
משומש 1 18.825
שאלון 804 כרך ד' / יואל גבע
משומש 1 20.375
תורת אמת שמואל א' /שושן
משומש 1 8.35