שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אקסם פרקטיס פור מודול A (ירוק) EXAM PRACTICE
משומש 1 9.375
התא – יחידת החיים
משומש 1 7.475
להיות אזרחים בישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית (חדש)
משומש 1 12.705
פרקים במיקרוביולוגיה ובמערכות הגנה
משומש 1 20.29
משומש 1