שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
אלו מציאות / גמרא דקה
משומש 1 4.5
טבע הבריאה ג'
משומש 1 11.25
פלאי היקום עבודה /פ.קנצלבוגן
משומש 1 3.75
פלאי היקום-ספר
משומש 1 16.25
פרקי הלכה ה'
משומש 1 9.825
המציאה על פרק אלו מציאות ב
משומש 1 8.1