שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מפתחות לאחריות ולמחויבות
משומש 1 13.9
חברי ג'
משומש 1 16.1375