שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
שאלון 804 ו-806 כרך א' / גבע
משומש 1 17.775
שאלון 804 ו-806 כרך ב' / גבע
משומש 1 16.5
תפילה כמפגש – הרב אלי טרגין
משומש 1 9.25
THE WAVE
משומש 1 14
חומש במדבר מאירת עיניים
משומש 1 7.5
חומש בראשית מאירת עיניים
משומש 1 7.5