שם הספר מצב הספר כמות סכום הזיכוי
מפות מגלות עולם, חוברת עבודה
משומש 1 5.3
מפות מגלות עולם
משומש 1 8.575
OUR WORLDאוור וורלד ספר STUDENT'S BOOK
משומש 1 12.175
מעיין חי 2
משומש 1 3.75
מעיין חי 3
משומש 1 4.375
טבע הבריאה ד
משומש 1 4.5